ไทย (Thailändisch)

by | 9. Juli 2016


เกี่ยว กับ เรา

 

อย่า ไว้ วางใจ ผู้ ให้ คำ ปรึกษา หรือ ตัวแทน รับ สมัคร ผู้ ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ ราย ใด ก็ได้ เพราะ เหล่า นั้น ตนเอง โดย การ รับ ค่า นายหน้า จาก วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ใน สหรัฐฯ รับรอง ที่ รับรอง รับรอง รับรอง, รับรอง รับ การ จัด อันดับ หรือ หรือ กระทั่ง กระทั่ง ไม่ ได้ รับ การ จัด อันดับ จาก สถาบัน ใด ๆ

สิ่ง ที่ เรา ย้ำ เตือน เสมอ ใน เว็บไซต์ คือ คือ “อย่า อย่า หลอก” ผู้ ให้ คำ ปรึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ

เว็บไซต์ ของ เรา สามารถ ช่วย คุณ ใน เรื่อง ต่อ ไป ไป

  1. เว็บไซต์ ทราบ ราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา ที่ ได้ รับ การ ประเมิน ว่า ยอด เยี่ยม หรือ วิทยาลัย ที่ มี ใน ราคา ที่ คัด สรร ราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา เพื่อ ผู้ ต้องการ ไป ศึกษา ต่อ ต่อ ต่าง เรา ทำให้ คุณ เห็น ความ คุ้ม คุ้ม ของ สถาบัน การ ศึกษา นั้น ๆ ๆ อย่างไร เพิ่มเติม ว่า เรา ประเมิน ความ คุ้ม ค่า ของ สถาบัน การ ศึกษา อย่างไร)
  • I รู้ เพิ่มเติม ถึง ROI (Return on Investment - ลงทุน ตอบแทน ตอบแทน จาก การ ลงทุน)
  • ให้ ข้อมูล ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ศึกษา ต่อ ระดับ มหาวิทยาลัย ค่า ที่พัก ทุน การ ศึกษา แหล่ง นันทนาการ ระบบ ขนส่ง ระบบ ข้อมูล
  • พบปะ กับ ผู้ ที่ ตั้งใจ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ จาก ประเทศ ของ ของ คุณ ผู้ ที่ มี ความ สงสัย ใน ใน เรียน ต่อ ที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนกับ คุณ คุณ
  1. รับ ฟัง เรื่องราว ของ ผู้ ที่ เดินทาง ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ หรือ ความ คิดเห็น ของ การ เรียน ต่อ ที่ ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  2. บันทึก เนื้อหา บล็อก ที่ คุณ ชื่น ชอบ เพื่อ ความ สะดวก ใน การ การ เข้าถึง ข้อมูล ใน ภายหลัง
  3. รู้ ข้อมูล ประกาศ และ ข่าวสาร ข่าวสาร ของ สถาบัน สถาบัน การ

เรา คือ ศูนย์ รวม ของ นักศึกษา นานาชาติ ที่ กำลัง ศึกษา อยู่ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ผู้ ที่ วางแผน จะ ศึกษา ศึกษา ต่อ นี่ ใน ใน อนาคต

เข้า มา ร่วม เป็น ส่วน หนึ่ง หนึ่ง กับ!


Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der Sie die Welt verändern können. - Nelson Mandela