فارسی (Persisch/Farsi)

by | 15. Juli 2016

]دربارهی ما

به تنهایی به هر مشاور تحصیل در خارج از کشور و یا به اصطلاح آژانس استخام اتکا نکنید چچé آ XNUMX سنهاons

Es ist nicht einfach, dies zu tun. Es ist nicht möglich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Sie brauchen, um Ihre Meinung zu ändern.

دانشگاه ها و کالج های غیر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحده بدشن. آنها منافع شما را برای سود

.خود نادیده می گیرند

شعار سایت ما این است: „فریب نخورید“. ما می خواهیم شما با کمک دانش و اطلاعات مورد نیاز برای

Es ist nicht möglich, dass dies der Fall ist. Ich bin der Meinung, dass dies nicht der Fall ist, und dass ich nichts dagegen habe

.نخورید

:سایت ما برای شماست تا بتوانید

.به سادگی لیست موسسات و دانشگاه های معتبر با هزینه مناسب را بررسی کنی

 مناسب را محدود کرده وUSA در اختیار College-USA در اختیار

Vor mehr als einem Jahr. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich nicht mehr als ein Jahr alt bin. Es ist nicht einfach, etwas zu tun

(.هر موسسه بیشتر بخوانید

که دارای اهمیت بالایی است اطلاعات „(Return of Investment) در مورد „بازگشت سرمایه (B)

.کسب کنید

از هزینه تحصیل در دانشگاه، اجاره و زندگی، بورس های تحصیلی، سیستم حمل ول ولو

.جرم و امنیت ، به همراه تفریحات و سرگرمی ه م موجود در دانشگاه آینده خود آگاه شویkel

با دانشجوهای بین المللی تازه از کشور خود و افرادی ک دغدغه ه مشابه شما د مورد تحصیل (D)

.در ایالات متحده دارند، آشنا شوید

 داستان زندگی دانشجویان بین الملی را بشنوید و بییwohl آن ها در مور Schr

.متحده آشنا شوید

 .صفحه های مورد علاقه خود را „پین“ کنید (F)

.از جدیدترین اخبار و اعلان های رسمی مطلع شوید (G)

ما انجمنی هستیم برای تمام sal

.ایالات متحده را دارند

!به ما بپیوندید

 


Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der Sie die Welt verändern können. - Nelson Mandela