فارسی (Persisch/Farsi)

by | 15. Juli 2016

]دربارهی ما

به تنهایی به هر مشاور تحصیل در خارج از کشور و یا به اصطلاح آژانس استخام اتکا نکنید چچé آ XNUMX سنهاons

به منافع شما فکر نمی کنند. بسیاری از آن ها ممکن است به دنبال گرفتن حق کمیسیون از موسسات،

دانشگاه ها و کالج های غیر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحده بدشن. آنها منافع شما را برای سود

.خود نادیده می گیرند

شعار سایت ما این است: „فریب نخورید“. ما می خواهیم شما با کمک دانش و اطلاعات مورد نیاز برای

ادامه تحصیل در ایالات متحده، موفق باشید. بنابراین فریب تبلیغات مشاوران، آژانس ها و دانشگاه ها را

.نخورید

:سایت ما برای شماست تا بتوانید

.به سادگی لیست موسسات و دانشگاه های معتبر با هزینه مناسب را بررسی کنی

 مناسب را محدود کرده وUSA در اختیار College-USA در اختیار

قرار می دهد. اعتبار هر موسسه نیز به شما نشان داده می شود. در مورد چگونگی سنجش اعتبار

(.هر موسسه بیشتر بخوانید

که دارای اهمیت بالایی است اطلاعات „(Return of Investment) در مورد „بازگشت سرمایه (B)

.کسب کنید

از هزینه تحصیل در دانشگاه، اجاره و زندگی، بورس های تحصیلی، سیستم حمل ول ولو

.جرم و امنیت ، به همراه تفریحات و سرگرمی ه م موجود در دانشگاه آینده خود آگاه شویkel

با دانشجوهای بین المللی تازه از کشور خود و افرادی ک دغدغه ه مشابه شما د مورد تحصیل (D)

.در ایالات متحده دارند، آشنا شوید

 داستان زندگی دانشجویان بین الملی را بشنوید و بییwohl آن ها در مور Schr

.متحده آشنا شوید

 .صفحه های مورد علاقه خود را „پین“ کنید (F)

.از جدیدترین اخبار و اعلان های رسمی مطلع شوید (G)

ما انجمنی هستیم برای تمام sal

.ایالات متحده را دارند

!به ما بپیوندید

 


Bildung ist die mächtigste Waffe, mit der Sie die Welt verändern können. - Nelson Mandela